Polityka Danych Osobowych

PREAMBUŁA

Niniejsza Polityka Danych Osobowych jest wiążąca dla LOUVRE HOTELS GROUP (zwanej dalej "LOUVRE HOTELS GROUP","nami", "naszą"). Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszelkiego przetwarzania Danych Osobowych na następujących stronach internetowych: Louvrehotels.com; Tulipresidences.com; Campanile.com; Premiereclasse.com; Kyriad.com; Goldentulip.com; Pro.louvrehotels.com; Hotelforyou.com; Passforyou.com; Passforyouentreprise.com; Wbe.goldentulip.com; webbooking.louvre-hotels.fr; http://webbooking.louvre-hotels.fr/ca/; http://webbooking.louvre-hotels.fr/ky/; http://webbooking.louvre-hotels.fr/pc/ i ich subdomenach, a także na aplikacjach mobilnych HOTELSFORYOU i SESAME.

Niniejsze strony internetowe dotyczą wszystkich lub części marek hotelowych Tulip Residences, Campanile, Première Classe, Kyriad i Golden Tulip (zwanych dalej "hotelami").

Louvre Hotels Group należy do Jin Jiang International Co., Ltd., jednego z największych konglomeratów turystyczno-krajoznawczych w Chinach.

Oferujemy Odwiedzającym, Użytkownikom i Gościom (zwanym dalej "Użytkownikiem") za pośrednictwem naszej strony internetowej, https://www.louvrehotels.com/fr/do-dare-dream oraz stron internetowych i aplikacji mobilnych dedykowanych naszym różnym markom oraz hotelom w naszej Sieci, usługę rezerwacji pokoi hotelowych online oraz usługi powiązane (takie jak nasz program nagród, wydarzenia lub konkursy) (zwane dalej "Stroną internetową"). Usługi te mogą być również oferowane, w całości lub w części, osobiście podczas meldowania się w jednym z naszych hoteli lub podczas dokonywania rezerwacji za pomocą internetowej porównywarki hoteli lub wyszukiwarki hoteli.

Aby świadczyć te usługi, jesteśmy zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania niektórych Państwa danych osobowych. Ponieważ poszanowanie Twojej prywatności jest dla nas ważne i stanowi gwarancję zaufania, jakim nas obdarzasz, wprowadziliśmy wdrożyliśmy niniejszą Politykę (zwaną dalej "Polityką Danych Osobowych"), aby zademonstrować naszą przejrzystość i poinformować Cię o:

 • sposobach gromadzenia i przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez LOUVRE HOTELS GROUP;
 • zobowiązaniach podjętych przez LOUVRE HOTELS GROUP w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych;
 • Państwa prawach dotyczących Danych Osobowych przetwarzanych przez GRUPĘ LOUVRE HOTEL;
 • obowiązki GRUPY LOUVRE HOTELS, ale również Państwa obowiązki w zakresie zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych.

Państwa prywatność jest ważna i z tego powodu wdrożyliśmy środki niezbędne do ochrony i minimalizacji danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, w celu zapewnienia zgodności z nowym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (1) (zwanym dalej "GDPR") i francuską ustawą o ochronie danych (2).

Mając to na uwadze, nasza polityka jest domyślnie zaprojektowana w celu wdrożenia zasad ochrony Twojej prywatności poprzez przestrzeganie zasad GDPR i ustawy o ochronie danych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych,
 • przestrzegania zgodnego z prawem przetwarzania Państwa Danych
 • przejrzystego przetwarzania Państwa Danych w określonym celu,
 • przestrzeganie okresów przechowywania takich jak właściwe dla celów przetwarzania Państwa Danych,
 • zgodność z zapewnieniem dokładności Danych Użytkownika,
 • poszanowania Państwa praw i zaufania przy przetwarzaniu Państwa Danych,
 • przestrzeganie odpowiednich gwarancji dotyczących przekazywania Państwa Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Aby ułatwić czytanie naszej Polityki Ochrony Danych Osobowych, terminy zaczynające się od wielkich liter, takie jak "Dane Osobowe", "Gość", "Użytkownicy" lub "Sieć" są wyjaśnione w sekcji definicji, Artykuł 14 niniejszej Polityki Danych Osobowych.

 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2) francuska ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, aktach i wolności jednostki

Quick Response Code